Shop Mobile More Submit  Join Login
My fancharater: Naru the fox(?) by LuongHy My fancharater: Naru the fox(?) by LuongHy
He looks weird, I know.
I love weird Llama Emoji 27 (Awesome) [V2] 
Too lazy for background, sorry XD
Add a Comment:
 
:iconsharon41:
Sharon41 Featured By Owner Mar 5, 2015  Student Traditional Artist
đẹp o( > W < )o
Reply
:iconluonghy:
LuongHy Featured By Owner Mar 5, 2015  Student Artist
^^
Reply
:iconkhuong799:
khuong799 Featured By Owner Jul 22, 2014  Hobbyist Artist
Oh!B-) (Cool) 
Reply
:iconluonghy:
LuongHy Featured By Owner Jul 22, 2014  Student Artist
((:
Reply
:iconluckybeo2101:
luckybeo2101 Featured By Owner Jul 21, 2014  Student Traditional Artist
Too cool man , I am disappointed about myself, still don't have an OC yet :(
Reply
:iconluonghy:
LuongHy Featured By Owner Jul 21, 2014  Student Artist
tạo 1 cái đê
Reply
:iconluckybeo2101:
luckybeo2101 Featured By Owner Jul 21, 2014  Student Traditional Artist
Nhiễm Tails hơi nặng nên OC chắc là fox, nhưng chưa nghĩ ra ý tưởng gì
Reply
:iconluonghy:
LuongHy Featured By Owner Jul 21, 2014  Student Artist
((: 
Reply
:iconluckybeo2101:
luckybeo2101 Featured By Owner Jul 21, 2014  Student Traditional Artist
Ê, mà nhìn hình này nói thật, cái tay kia cậu tiêu giảm hơi quá @@
Reply
:iconluonghy:
LuongHy Featured By Owner Jul 21, 2014  Student Artist
ừ ((: lười vẽ
Reply
:iconluckybeo2101:
luckybeo2101 Featured By Owner Jul 26, 2014  Student Traditional Artist
Nói thật là ko dám làm art trade với cậu đâu (ko biết vẽ áo) XD
Reply
:iconart-in-heart4va:
Art-in-heart4va Featured By Owner Jul 20, 2014  Student
khiếp, vẽ thế này mà bảo ko đẹp!
Reply
:iconluonghy:
LuongHy Featured By Owner Jul 20, 2014  Student Artist
em có bảo ko đẹp đâu ((: 
Em nói FC của em lạ mà...
Reply
:iconart-in-heart4va:
Art-in-heart4va Featured By Owner Jul 20, 2014  Student
ông già bảo mở commission còn gì, nói ko đẹp nên cho giá rẻ bèo. U mà siêng BG 1 chút là nâng giá là vừa. Dùng Paint Tool Sai huh?
Reply
:iconluonghy:
LuongHy Featured By Owner Jul 20, 2014  Student Artist
:vvv ''ông già''? ... 
Em cực ngu vẽ Background :vvv toàn đi mượn ở google để ghép vào. 
Dạ vầng :) 
Reply
:iconpok3m0n-lov3r56:
Pok3M0n-Lov3r56 Featured By Owner Jul 18, 2014  Student Interface Designer
Nah its's awsome than mine billion time 
Reply
:iconluonghy:
LuongHy Featured By Owner Jul 18, 2014  Student Artist
@@ 
Reply
:iconpok3m0n-lov3r56:
Pok3M0n-Lov3r56 Featured By Owner Jul 18, 2014  Student Interface Designer
Whit ?
Reply
:iconluonghy:
LuongHy Featured By Owner Jul 18, 2014  Student Artist
kcj :'D
Reply
:iconpok3m0n-lov3r56:
Pok3M0n-Lov3r56 Featured By Owner Jul 18, 2014  Student Interface Designer
Bua nao cm cho chi biet y kien nha ^^
Reply
:iconluonghy:
LuongHy Featured By Owner Jul 18, 2014  Student Artist
ok ^^ 
Reply
:iconpok3m0n-lov3r56:
Pok3M0n-Lov3r56 Featured By Owner Jul 18, 2014  Student Interface Designer
Tnx
Reply
:iconruezvel:
Ruezvel Featured By Owner Jul 17, 2014  Hobbyist General Artist
You know, I prefer to call him unique instead of weird, because he is unique. X3
Reply
:iconluonghy:
LuongHy Featured By Owner Jul 17, 2014  Student Artist
Er... maybe XDD Idk ... 
He's just a neet... he isn't active much lol Llama Emoji 43 (Yawn) [V2]  
Reply
:iconruezvel:
Ruezvel Featured By Owner Jul 17, 2014  Hobbyist General Artist
Ah, I see. Then he needs to be more active! I'm sure he'll have his own fangirl club in no time. :XD:
Reply
:iconluonghy:
LuongHy Featured By Owner Jul 18, 2014  Student Artist
oh haha XD I hope so 
...It means girls like weird unique guys? Emoji34 
Reply
:iconruezvel:
Ruezvel Featured By Owner Jul 18, 2014  Hobbyist General Artist
Nah, not necessarily weird, but yeah. Just make sure he likes attention, because he'll get it a lot. =P
Reply
:iconluonghy:
LuongHy Featured By Owner Jul 18, 2014  Student Artist
Ah... yeah XD 
Reply
:iconsheeppoops:
SheepPoops Featured By Owner Jul 17, 2014  Student Digital Artist
super beautifl colouring :0
Reply
:iconluonghy:
LuongHy Featured By Owner Jul 17, 2014  Student Artist
Thanks ^^ :heart:
Reply
Add a Comment:
 
×
Details

Submitted on
July 17, 2014
Image Size
155 KB
Resolution
1400×1650
Link
Thumb
Embed

Stats

Views
172 (1 today)
Favourites
25 (who?)
Comments
30
Downloads
0
×